Opisujemy kwalifikacje rynkowe

Specjalizujemy się:

  • w analizie zapotrzebowania na kwalifikacje i ustalaniu jej zakresu,
  • w tworzeniu opisu kwalifikacji na podstawie m. in. prowadzonych przez nas warsztatów i konsultacji z ekspertami danej branży,
  • w koordynacji prac ekspertów i opracowywaniu opisu kwalifikacji na podstawie zebranych danych,
  • w udzielaniu pomocy przy wprowadzaniu wniosku do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
  • w udzielaniu wsparcia w trakcie trwania procesu włączania kwalifikacji ZSK, w szczególności podczas analizy uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji środowiskowych,
  • w weryfikacji poprawności metodologicznej gotowego opisu, przygotowanego przez dany podmiot,
  • w udzielaniu pomocy przy wypracowywaniu koncepcji procesu walidacji oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości.

Zobacz case study

Umów się na bezpłatną konsultację

Umów się

Blog

Co słychać na blogu?