Działamy na rzecz sektorów

Specjalizujemy się:

  • w opracowywaniu sektorowych ram kwalifikacji,
  • w przeprowadzaniu analizy kompetencji w sektorze, w tym: tworzeniu założeń oraz narzędzi badawczych, prowadzeniu analizy desk research, wywiadów, seminariów, opracowywaniu danych, sporządzaniu raportu z analizy,
  • w tworzeniu innych opracowań i analiz dotyczących: kompetencji oraz kwalifikacji w sektorze, potrzeb sektora w zakresie rozwiązań oferowanych przez ZSK, w szczególności rekomendacji do tworzenia, wdrażania i wykorzystywania sektorowej ramy kwalifikacji,
  • w koordynacji prac ekspertów branżowych, moderacji i facylitacji warsztatów oraz współpracy z sektorowymi radami ds. kompetencji.

Zobacz case study

Umów się na bezpłatną konsultację

Umów się

Blog

Co słychać na blogu?