Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody

CEL:

Czy wiesz, że sektor Przemysłu Mody boryka się z coraz większym problemem niedoboru wykwalifikowanej kadry? Powodem tego są m. in. zmiany technologiczne, zmiany w sposobie świadczenia usług i nowe potrzeby klientów.

W lipcu 2017 roku zgłosił się do nas jeden z członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, który współpracował z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody  i Innowacyjnych Tekstyliów. Brzmi poważnie i tak też było. Wiedział on, że bardzo dobrze znamy się na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i będziemy w stanie poprowadzić od strony metodycznej proces tworzenia SRK PM. Przyznajemy, nie mylił się!

Od tamtego momentu naszym wspólnym celem było stworzenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Mody. Jest to narzędzie, które uświadamia różnorodność kompetencji wykorzystywanych w sektorze, pokazuje możliwe ścieżki rozwoju kariery oraz zachęca do podejmowania nauki i pracy w danym obszarze.

Zadanie przed którym stanęłyśmy nie należało do prostych. Nie miałyśmy żadnego punktu odniesienia oraz wypracowanych, dobrych praktyk. To zmotywowało nas do tego, aby nie tylko stworzyć SRK, ale także wypracować własną metodologię pracy i stale ją doskonalić. Z takim podejściem całościowo zajęłyśmy się całym procesem.


COŚ DLA WNIKLIWYCH RESERCHERÓW:

 • Przeprowadziłyśmy analizę kompetencji w sektorze przemysłu mody, na którą składają się: desk research, opracowanie narzędzi i przeprowadzenie wywiadów z ekspertami branżowymi, przygotowanie i moderowanie spotkań z ekspertami branżowymi, opracowanie danych, analiza wyników, opracowanie prezentacji i raportu z analizy kompetencji.
 • Pełniłyśmy rolę ekspertów metodycznych w procesie tworzenia projektu SRK PM. Brałyśmy udział w opracowaniu elementów projektu SRK PM: definicji sektora, wyznaczników sektorowych, charakterystyk poziomów oraz materiałów dodatkowych: słownika, instrukcji dla użytkowników SRK PM, prezentacji i raportu podsumowującego, zapewnienie zgodności powstającego projektu z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Organizowałyśmy seminaria konsultacyjne, w skład których wchodziło: opracowanie programu i prezentacji, przedstawianie wstępnego projektu SRK PM podczas seminariów konsultacyjnych, moderowanie dyskusji, pozyskanie opinii uczestników.
 • Analizowałyśmy wyniki konsultacji. Brałyśmy udział w opracowaniu finalnej wersji projektu SRK PM, przeprowadzeniu analizy zgodności SRK PM z Polską Ramą Kwalifikacji.
 • Prezentowałyśmy SRK PM podczas seminarium podsumowującego.
 • Koordynowałyśmy realizację zamówienia: koordynacja prac zespołu eksperckiego, bieżący kontakt i raportowanie dla IBE, monitorowanie procesu konsultacji – zapewnienie reprezentatywności przedstawicieli sektora.

 

KORZYŚCI DLA PARTNERA:

 • Przede wszystkim zrealizowałyśmy założony cel w terminie.
 • Z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych opublikowany został projekt SRK PM, z którego realnie korzystać mogą wszyscy zainteresowani.
 • Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody nie została jeszcze formalnie włączona do ZSK, ale jest już wykorzystywana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.
 • Proces tworzenia SRK PM zaktywizował środowisko. Podmioty dostrzegły potrzebę, tym samym zaangażowały się w opisywanie kwalifikacji rynkowych, z których część już funkcjonuje w ZSK.
 • W trakcie przeprowadzonego w 2019 roku pilotażu, SRK PM wykorzystana została do: analizy i projektowania opisów wybranych stanowisk, projektowania wewnętrznego systemu potwierdzania kompetencji oraz do wsparcia staży i praktyk zawodowych.
 • Zaprojektowane rozwiązania zostały przetestowane i wykazały, że SRK PM właściwie przedstawia kompetencje wykorzystywane w sektorze oraz wymagane przez pracodawców.
 • Powstałe w trakcie pilotażu dokumenty do organizacji staży i praktyk są wykorzystywane w bieżącej praktyce oraz po zakończeniu pilotażu. Szkoła, która brała udział w projekcie, deklaruje, że wdroży je na stałe.


DODATKOWE INFORMACJE:

Usługa została zrealizowana w ramach zamówienia Instytutu Badań Edukacyjnych - przetarg na Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody w Polsce (SRK Moda).  Znak sprawy: IBE/7/2017. Wykonawcą było konsorcjum: Eurokreator T&C Sp. z o.o. i Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.